Kajumissaarneqanngitsumik qinnuteqarneq Kalaallit Nunaannut / Uopfordret ansøgning til Grønland

Kajumissaarneqanngitsumik qinnuteqarneq Kalaallit Nunaannut

 

Uopfordrede ansøgninger til Grønland